fbpx

La web demareamarecoaching.com és propietat de Anna Rosa Martínez Prat, amb DNI 36986080X, domicili a C/Nàpols, 153, 3r 1a, 08013 Barcelona i correu de contacte hola@demareamarecoaching.com

A través d’aquesta web informo sobre serveis i productes relacionats amb el coaching, que inclouen sessions de coaching, xerrades i tallers.

Em reservo el dret d’admissió als serveis a aquelles persones a les quals consideri que no estan preparades per al seu ús i gaudi, així com a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions.

Els continguts i publicacions de la web estan subjectes a drets d’autor i propietat intel·lectual (articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual), i no es podran reproduir, difondre, vendre, distribuir ni usar amb finalitats comercials o no. En cap cas es transmetran o cediran aquests drets sense el meu consentiment previ, explícit i per escrit.

Com a usuari, et compromets a respectar els drets d’autor i propietat intel·lectual aquí descrits. Podràs fer ús personal i privat de la informació.

El contingut no es podrà reproduir, difondre, vendre, distribuir ni usar amb finalitats comercials o no.

Les dades personals que em facilitis seran incorporades a una base de dades, la seguretat de la qual està garantida. Aquesta informació serà utilitzada exclusivament amb finalitats informatives i comercials de De marea a mare. No cediré les teves dades a tercers. Per donar-te de baixa o modificar qualsevol dada, posa’t en contacte amb mi a través de hola@demareamarecoaching.com

La web demareamarecoaching.com compleix amb la normativa de protecció de dades (REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, (RGPD). Per a més informació, consulta nostra política de privadesa.

L’accés a aquesta web pot implicar la utilització de cookies. Consulta la política de cookies, per a més informació.

Aquestes condicions legals s’han redactat en virtut a la llei espanyola. En cas de conflicte en la interpretació de les presents condicions, la jurisdicció competent serà la dels Jutjats de Barcelona.