COM ACOMPANYAR LES FAMÍLIES DELS INFANTS I JOVES AMB DIFICULTATS

Formació per a professionals de l’educació i el lleure

Les mares i pares dels infants i joves amb dificultats —d’aprenentatge, comportament o desenvolupament— es troben de vegades molt perdudes per tot el què viuen els seus fills i filles, i també ells, com a progenitors.
Senten que allò que els passa no és comprès pels altres, fins al punt que pot dificultar la comunicació i la col·laboració amb els professionals que atenen els seus fills i filles, tant de l’escola com d’altres espais d’aprenentatge i lleure.

Vols disposar d’eines per abordar la relació amb les famílies?

Com acompanyar les famílies dels infants i joves amb dificultats és una formació adreçada a professionals, com tu, que atenen infants i joves amb dificultats, i que es relacionen amb mares i pares que, tot sovint, es troben desbordats davant dels problemes.
A través d’aquesta formació per a professionals:

  • Facilito una comprensió més àmplia del context de l’infant o jove i de la seva família.
  • Poso a l’abast eines personals per a un nou abordatge de la relació amb l’infant o jove i la seva família.
  • Ofereixo propostes per tal de relacionar-s’hi d’una manera més constructiva per a tots.

De forma opcional —per aquelles entitats que en vulguin impulsar l’aplicació—, ofereixo un bloc de transferència al lloc de treball, de dues hores de durada. Un espai de treball en equip, dinamitzat i acompanyat per mi, mitjançant tècniques de coaching. 
L’objectiu és que l’equip estableixi els elements principals de la seva política d’acompanyament a les famílies —missió, visió, valors i accions a emprendre—, així com els mecanismes de comunicació i suport, entre ells i amb les famílies dels infants amb dificultats.

Una formació per a professionals, en format presencial i online

El taller Com acompanyar les famílies dels infants i joves amb dificultats està organitzada en tres grans blocs —infant i escola, família i professionals — per abordar els diferents agents i punts de vista, i poder anar construint una nova mirada que porti a un nou abordatge.

Es planteja una metodologia que combina l’explicació, la reflexió i el treball pràctic, per a un grup reduït de professionals.

En format presencial, la formació es realitza en una sessió de 5 hores, i de 7 hores amb el bloc opcional de transferència al lloc de treball.

La formació online està organitzada en 5 sessions, de 90 minuts cadascuna, per facilitar l’aprenentatge i el treball individual i grupal en un entorn virtual d’aprenentatge.

Sol·licita la formació per al teu centre!

Si ets un professional d’un centre educatiu o un espai de lleure i t’agradaria conèixer les eines per acompanyar les famílies dels infants i joves amb dificultats, omple el següent formulari i em posaré en contacte amb tu per conèixer-nos i oferir-te més informació.

Subscripció a la formació per a professionals de l’educació

De mare a mare coaching col·labora amb les entitats

De mare a mare coaching ofereix formació a professionals a través de col·laboracions amb entitats vinculades a infants i joves i famílies.
Si formes part de la FECC, la Fundació Escoles Cristianes de Catalunya, contacta amb ells per sol·licitar aquesta formació tot fent click aquí.